Verbeteringen en Klachten

Indien u verbeterpunten of ideeën heeft voor verbeteringen meldt u dit dan a.u.b. aan uw behandelaar, wij staan daar altijd voor open en zullen, indien mogelijk,  uw punten of ideeën mee nemen in het praktijkbeleid.

De praktijk is aangesloten bij het 'Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie' (Stichting LOOP). Dit is geregeld volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Zie hiervoor ook de bijlage hieronder.

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of uw behandelaar dan kunt u dit ten aller tijden bespreken met uw behandelend podoloog of met de praktijkeigenaren. Als u een klacht heeft waar u niet met een persoon in de praktijk over wilt praten dan kunt u bij het secretariaat inzage krijgen in het Klachtenreglement van de Stichting LOOP. Kijkt u voor meer informatie ook op de website www.loop.nl

Wij horen graag van u als er iets niet naar wens is of u verbeterpunten heeft.